© Venca 2014 Flanders Education De onderwijsbeurs met oog voor de toekomst. Flanders Education 2014 Een onderwijsbeurs voor iedereen met een missie in het onderwijs: leerkrachten, directies, medewerkers, kleuter, lager, sport, ict, godsdienst,.... Een onderwijsbeurs met educatieve sessies.  stelt voor Vorming Educatie Nascholing Consulting Advies Deze maand in de kijker Made by Venca Consulting en Advies ?   Vraag het aan Venca. In de mate van het mogelijke trachten we U snel verder te helpen en een antwoord formuleren op de gestelde vraag. Coaching en trajectbegeleiding teambuilding. Vacatures: Ik zoek werk, ik wens mijn gegevens toe te voegen aan de online sollicitatiebank van Venca. Ik zoek een personeelslid, je vindt haar/hem in onze databank Vorming Venca V.Z.W. presenteert U een kwaliteitsvol en tevens betaalbaar nascholingsaanbod dat tracht in te spelen op actuele noden en aandachtspunten in het onderwijs.